spacer Home | Sitemap | Copyright
hoofdmenu JM Fonds hoofdmenu Kijkkast hoofdmenu JM Prijs hoofdmenu Aanvraag hoofdmenu Downloads
Aanvraag
vragen?
Wilt u meer weten over het JM Fonds of heeft u een specifieke vraag? Stuur een e-mail naar info@jmfonds.nlPersbericht

Je Maintiendrai Fonds stopt subsidieverlening.

In verband met de voorgenomen aankoop van NDC mediagroep heeft het bestuur van Je Maintiendrai Fonds besloten met onmiddellijke ingang het verstrekken van subsidies op te schorten.

Je Maintiendrai - voortgekomen uit de illegale pers in de Tweede Wereldoorlog - is opgericht met het doel een onafhankelijke pluriforme pers te bevorderen. Als aandeelhouder van NDC|VBK, o.a. uitgever van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden wordt aan deze doelstelling invulling gegeven. De dividendopbrengsten worden aangewend ten behoeve van activiteiten en projecten op sociaal, cultureel en economisch terrein in Noord Nederland. De afgelopen jaren zijn er per jaar zo’n 130 aanvragen gehonoreerd met een totaal bedrag aan subsidie van ongeveer € 500.000. Elke twee jaar werd ook de JM Prijs toegekend.

Om de continuïteit van de regionale pers veilig te stellen heeft Je Maintiendrai besloten samen met FB Oranjewoud en met steun van ING Corporate Investments de uitgever van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant, NDC mediagroep aan te kopen. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten geen subsidie-aanvragen meer in behandeling te nemen. De toegezegde bijdragen zullen uiteraard op de gebruikelijke wijze worden afgewikkeld.