spacer Home | Sitemap | Copyright
hoofdmenu JM Fonds hoofdmenu Kijkkast hoofdmenu JM Prijs hoofdmenu Aanvraag hoofdmenu Downloads
Jm_fonds
vragen?
Wilt u meer weten over het JM Fonds of heeft u een specifieke vraag? Stuur een e-mail naar info@jmfonds.nlGeschiedenis

De illegale nieuwsblaadjes waren in de Tweede Wereldoorlog het symbool van de ongebroken geestkracht van vele Nederlanders. “Signalen voor een verzet dat grotendeels nog komen moest, protesten tegen Duitse schanddaden toen het scheen alsof zwijgen de enige Nederlandse reactie was, een ietwat stuntelig maar duidelijk ‘neen’ tegen de leugenachtigheid van de gelijkgeschakelde pers, radio en andere vormen van voorlichting.” Dit zei H.M. van Randwijk, dichter, prozaschrijver en publicist, over de illegale pers in de Tweede Wereldoorlog. Deze illegale publicaties waren in te delen in twee soorten: de nieuws- en de opiniebulletins. Je Maintiendrai was een opiniebulletin, dat in het voorjaar van 1943 ontstond, uit een fusie tussen Het Bulletin en BC-nieuws. Het bulletin werd gedrukt bij handelsdrukkerij Mercurius te Leeuwarden.

In september/oktober 1944 startte Je Maintiendrai het nieuwsbulletin ‘De Koerier’, dat in de provincie Friesland werd uitgegeven. De Koerier schreef principiële beschouwingen, maar ook over de situatie van het land werd geschreven. Met uitzondering van enkele dagen is De Koerier  tot op de dag dat Leeuwarden bevrijd werd verschenen.

Na de oorlog werd Je Maintiendrai (JM) mede-eigenaar van de Leeuwarder Courant en raakte de stichting ook betrokken bij tal van andere activiteiten. Zo was er bijvoorbeeld een initiatief met betrekking tot het eerste boek over het verzet in Friesland. JM stelde voor dit project kantoorruimte en administratieve hulp beschikbaar. Ook voor talloze andere projecten verstrekte JM subsidies. Nu, meer dan 60 jaar later, is dit nog steeds het geval.

In 2005 is de stichting Je Maintiendrai gesplitst in het JM Fonds en JM Beheer. Het JM Fonds is verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidies. JM Beheer is aandeelhouder. In 2005 is ook het werkgebied van het JM Fonds uitgebreid met de provincies Groningen en Drenthe.

Het JM Fonds heeft vandaag de dag als doel: het bevorderen en stimuleren van het culturele, sociale en economische leven in Friesland, Groningen en Drenthe. Naast het doen uitgeven van onafhankelijke regionale dagbladen – JM Fonds bezit de meerderheid van de aandelen van NDC | VBK de uitgevers – verstrekt zij jaarlijks ongeveer 500.000 euro aan subsidie.