spacer Home | Sitemap | Copyright
hoofdmenu JM Fonds hoofdmenu Kijkkast hoofdmenu JM Prijs hoofdmenu Aanvraag hoofdmenu Downloads
Jm_prijs
vragen?
Wilt u meer weten over het JM Fonds of heeft u een specifieke vraag? Stuur een e-mail naar info@jmfonds.nlJM Prijs 2009

Voor de JM Prijs 2009 was het thema:

Regionale Identiteit

Iedere twee jaar stelt het bestuur van het JM Fonds een geldbedrag ter beschikking voor de JM prijs, om bij te dragen aan het maatschappelijk leven en debat in Friesland, Groningen en Drenthe. De prijs is dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt.

Hein Klompmaker, Froukje Postma en Elske Kampen winnaars JM Prijs
De JM Prijs 2009 is gewonnen door: Hein Klompmaker in de categorie ‘Essays’, Froukje Postma in de categorie ‘Proza’ en Elske Kampen in de categorie ‘Poëzie’. Zij wonnen alle drie een prijs ter waarde van € 5.000,-. In een deelnemersveld dat bestond uit bekende en minder bekende namen waren dit opvallende namen. Goffe Jensma, voorzitter van de jury: “Zeker in twee van de drie categorieën beschikken de winnaars nog niet over een gevestigde reputatie als schrijver”.

Het Juryrapport
Over het totale aantal inzendingen gaf de jury aan dat het niveau van de inzendingen in eerste instantie niet mee viel, zeker niet als men de hoogte van de in het vooruitzicht gestelde prijzen in dat oordeel betrekt. Dit gold echter niet voor de genomineerden en de prijswinnaars. In de categorieën Proza en Essays was de jury (Goffe Jensma, Rutger Kopland en Marga Kool) het direct met elkaar eens over de winnaar. Hoewel in de categorie Proza de verhalen van Gerrit Wassing uit Assen en Ydwine van der Veen uit Leeuwarden ook werden geroemd. In de categorie Poëzie ging het tussen twee gedichten, maar was de beslissing uiteindelijk unaniem. Complimenten in die categorie waren er vooral voor Wilco Berga uit Harlingen, maar ook voor Rieuwert Krol uit Groningen.

De jurering heeft in volstrekte anonimiteit plaatsgevonden, de jury kende de namen van de inzenders niet.

JM Prijs 2009 'Regionale Identiteit'
De JM Prijs 2009 is uitgeschreven met als doel het debat over ‘regionale identiteit’ te stimuleren. In een wereld die steeds groter en complexer wordt krijgt het samenleven soms een heel mondiaal karakter. Buitenlandse woorden sluipen bijna onmerkbaar onze taal binnen, waardoor jongere generaties soms letterlijk een andere taal spreken dan hun ouders. Ook de invloeden van het samenleven met verschillende culturen beïnvloedt merkbaar de manier waarop we ons uiten, kleden, voeden en ontwikkelen. Tegelijk is er een ontwikkeling die daaraan tegengesteld lijkt. Mensen gaan meer hechten aan hun eigenheid en identiteit. Ze doen hun best om tradities en streekeigen kenmerken te profileren en te versterken. In het noorden is dat heel zichtbaar. Streektalen worden gekoesterd, regionale producten en productie worden zeer gestimuleerd en de provinciale landschappen en culturele activiteiten worden hoog gewaardeerd en uitgevent. Het is een boeiende beweging, waarin een steeds meer internationaal georiënteerde samenleving ook de vertrouwde wortels van de regionale identiteit stevig omarmt. Al die aandacht voor regionale identiteit biedt prachtige kansen om in het noorden een prikkelend debat te hebben over de inhoud en de waarde van regionale identiteit.