spacer Home | Sitemap | Copyright
hoofdmenu JM Fonds hoofdmenu Kijkkast hoofdmenu JM Prijs hoofdmenu Aanvraag hoofdmenu Downloads
Kijkkast
vragen?
Wilt u meer weten over het JM Fonds of heeft u een specifieke vraag? Stuur een e-mail naar info@jmfonds.nlIJsvogels van de Hunze

Het beekdal van de Hunze is sinds jaar en dag het domein van de bewoners van de Hondsrugdorpen. Eerst streken ze neer op de smalle zandrug aan de overkant van de Hunze. Later gaven de dorpen hun naam aan de vele ‘monden’ die vanuit het Stadskanaal diep de Drentse venen binnendrongen. De wereld aan de andere kant van de Hondsrug was daarbij een ‘nieuwe wereld’. Deze kreeg pas in de afgelopen eeuw zijn huidige vorm toen het na de vervening werd ingericht als efficiënt landbouwgebied. Bij die inrichting hoorde ook een Hunze die keurig binnen zijn oevers bleef en al het ‘overtollige’ water zo snel mogelijk af voer.

Anno 2011 krijgt de natuur in het Hunzedal nieuwe kansen. Het gebied beschikt over unieke natuurwaarden die een geheel nieuw beekdallandschap van broekbossen en zeggemoerassen mogelijk maken. Stichting Het Groninger Landschap en Stichting Het Drentse Landschap zijn hier druk mee bezig geweest en willen de eerste resultaten aan een breder publiek tonen.

Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de nieuw ontwikkelde natuur in het Hunzegebied is het project ‘IJsvogels van de Hunze’ bedacht. Rode draad in het project is de ijsvogel, die langs de Hunze wordt gevolgd. De ijsvogel is een symbool voor helder en schoon water en komt door beter natuurbeleid op steeds meer plaatsen in Nederland voor. De Hunze is een goed voorbeeld van dit beleid en wordt momenteel verder omgevormd tot een ijsvogelvriendelijke biotoop. De beek wordt gevoed door het kwelwater van de Hondsrug en stroomt via het Zuidlaardermeer, Winschoterdiep, de Stad Groningen, Selwerderdiep en het Reitdiep naar het Lauwersmeer. In de haven van Lauwersoog mondt zij uit in de Waddenzee. Onderweg passeert de Hunze een aantal kenmerkende gebieden met daarbij behorende soorten als grauwe klauwier, ooievaar, grutto, watersnip en zes verschillende uilensoorten. Natuurlijk wordt de bever niet vergeten. Die is inmiddels een vaste bewoner van het gebied geworden.

Kunstenaar Erik van Ommen legt de resultaten van het volgen van de ijsvogel vast in de vorm van schilderijen, etsen en tekeningen. De werken worden gebruikt voor een natuurkunstboek. Tijdens de presentatieperiode van het boek in 2012 worden de kunstwerken geëxposeerd op een aantal plekken in Drenthe en Groningen. Gelijktijdig met de presentatieperiode vindt er een activiteiten-programma met lezingen, workshops en excursies plaats. De activiteiten zijn bestemd voor een breed publiek waarin mens, dier en landschap aan de orde komen.

Naast Het Groninger Landschap en Het Drents Landschap participeren Vogelbescherming Nederland en de gemeente Groningen in dit project.

Het JM Fonds steunt het project met een bijdrage van
€ 5.000,-