spacer Home | Sitemap | Copyright
hoofdmenu JM Fonds hoofdmenu Kijkkast hoofdmenu JM Prijs hoofdmenu Aanvraag hoofdmenu Downloads

Kijkkast

In de kijkkast kunt u een aantal projecten bekijken die van het JM Fonds subsidie ontvangen. Het zijn voorbeelden van projecten die wij belangrijk vinden.

Multimediaal belevingstheater Walkyre Echo’s
Begin september wordt op de scheiding van de Hondsrug en de Hunzevallei, het unieke multimediaal theaterspektakel “Walkyre Echo’s” opgevoerd. Een voor Drenthe uniek theaterspektakel, waarin de toeschouwer wordt meegevoerd naar vroegere tijden en het oeroude Drentse landschap. Moderne dans, theater, film, poëzie en schilderijen zullen de sage “Walkyre” verbeelden. Het project staat onder leiding van Geke Hoogstins, beeldend kunstenaar in Eext.
Multimediaal belevingstheater Walkyre Echo’s
   
Sencity Leeuwarden
Doel van Sencity Leeuwarden is om de ontmoeting tussen dove, slechthorende en horende jongeren op gang te helpen. Het project helpt dove en slechthorende jongeren zelf-vertrouwen te geven om hun identiteit naar voren te brengen. Dit alles gebeurt door gezamenlijk een grootschalig muziek- en dansevenement te organiseren, waarbij de passie en emotie van muziek ook op auditief beperkte jongeren wordt overgebracht. Het resultaat is een evenement dat alle zintuigen prikkelt door trilmechanismen, lichteffecten, videobeelden, massagetechnieken, computeranimaties, smaak- en geursensaties en speciale gebarentolken voor muziek.
Sencity Leeuwarden
   
Wilde Rozen dé Musical
Wilde Rozen dé Musical! is een prikkelende, humoristische, ontroerende en romantische musical over het wel en wee van vijf generaties lesbische vrouwen in Groningen. De musical is een co-productie van Productiehuis ‘de Lachende Paardenbloem’ en van Stichting Lesbians Unlimited. Het Productiehuis wil het aanbod van professioneel theater op het platteland vergroten. Stichting Lesbians Unlimited zet die zich als sinds 1992 in voor de emancipatie en acceptatie van lesbische vrouwen in Nederland en Europa.
Wilde Rozen dé Musical
   
Mythe van de Natuur
Mythe van de Natuur is een kunstproject in de provincies Drenthe en Fryslân en is een initiatief van de Stichting Kunst en Cultuur vierdaagse Midden-Drenthe in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het project legt verbindingen tussen kunst & omgeving, kunst & natuur en kunst & maatschappij. Daarmee geeft dit project het culturele klimaat in de regio van het Nationaal Park Drents-Friese Wold nieuwe impulsen.
Mythe van de Natuur
   
IJsvogels van de Hunze
Het beekdal van de Hunze is sinds jaar en dag het domein van de bewoners van de Hondsrugdorpen. Eerst streken ze neer op de smalle zandrug aan de overkant van de Hunze. Later gaven de dorpen hun naam aan de vele ‘monden’ die vanuit het Stadskanaal diep de Drentse venen binnendrongen. De wereld aan de andere kant van de Hondsrug was daarbij een ‘nieuwe wereld’. Deze kreeg pas in de afgelopen eeuw zijn huidige vorm toen het na de vervening werd ingericht als efficiënt landbouwgebied. Bij die inrichting hoorde ook een Hunze die keurig binnen zijn oevers bleef en al het ‘overtollige’ water zo snel mogelijk af voer.
IJsvogels van de Hunze
   
De Academia van Vrieslant
In 1585 werd de Universiteit van Franeker opgericht. Na Leiden was Franeker de tweede universiteit in de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden. Een cruciale periode in de wording van ons land.
In die eerste jaren van de Republiek moest er in snel tempo een nieuw kader worden opgeleid: juristen, bestuurders en dominees. Daarbij mag worden gesteld dat Franeker een niet te onderschatten rol heeft gespeeld in de vorming van het nieuwe Nederland en van het nieuwe protestantse Europa. In de zeventiende eeuw werd Franeker een intellectueel en cultureel centrum van formaat. Van heinde en ver, uit de centrale en oostelijke delen van Europa, maar ook uit Engeland kwamen professoren en studenten naar Friesland. In de nieuwe politieke, godsdienstige en culturele verhoudingen was Friesland in de zeventiende eeuw één van de modernste gebieden in Europa.

De Academia van Vrieslant
   

pijltje Kijk in ons archief