Wie?

Je Maintiendrai Fonds

Stichting ter bevordering, versterking en vernieuwing van het maatschappelijk leven op sociaal-economisch, politiek en cultureel terrein, in het kader van een democratische Nederlandse rechtstaat waarin de mensenrechten worden geëerbiedigd.

Wat?

Ondersteunen van de onafhankelijke pers

Tekst….

Aanvragen?

Criteria maatschappelijke steun

Tekst….