Je Maintiendrai Fonds

Wie?

Je Maintiendrai Fonds

Stichting ter bevordering, versterking en vernieuwing van het maatschappelijk leven op sociaal-economisch, politiek en cultureel terrein, in het kader van een democratische Nederlandse rechtstaat waarin de mensenrechten worden geëerbiedigd.

Wat?

Ondersteunen van de onafhankelijke pers

De Stichting heeft ten doel de bevordering en versterking, en waar dat naar het oordeel van het bestuur nodig is, de vernieuwing van het maatschappelijk leven op sociaaleconomisch, politiek en cultureel terrein, in het kader van een democratische Nederlandse rechtsstaat, waarin de mensenrechten worden geëerbiedigd.

Aanvragen?

Criteria maatschappelijke steun

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt met een aantal criteria rekening gehouden. Ook de eigen voorkeuren en prioriteiten van de bestuursleden spelen bij de beoordeling mee. Dit kan een zekere subjectiviteit tot gevolg hebben. Ook de beoordeling van de noodzaak van de JMF-bijdrage wordt getoetst, gelet op de financiële positie van de aanvragen.