Je Maintiendrai Fonds

Wie?

Je Maintiendrai Fonds

N.B. Op dit moment wordt de website opgebouwd en zijn er nog een hoop losse eindjes. Dit komt goed!

Stichting ter bevordering, versterking en vernieuwing van het maatschappelijk leven op sociaal-economisch, politiek en cultureel terrein, in het kader van een democratische Nederlandse rechtstaat waarin de mensenrechten worden geëerbiedigd.

Wat?

Ondersteunen van de onafhankelijke pers

Tekst….

Aanvragen?

Criteria maatschappelijke steun

Tekst….