Wie zijn wij?

Organisatie

Bestuur

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Ali Edelenbosch
 • Secretaris: Jan Willem Kok
 • Penningmeester: Ard van der Tuuk
 • Algemeen bestuurslid: Stella van Gent

Ons beloningsbeleid is:

 • Bestuur: onkostenvergoeding
 • Vrijwilligers: onkostenvergoeding

 

De stichting heeft geen personeel in dienst.

De stichting onderschrijft de volgende codes:

anbi

De Stichting Je Maintiendrai Fonds heeft een ANBI status.

Beleid

Statuten en doelstelling

download
Download Statuten

De Stichting heeft ten doel de bevordering en versterking, en waar dat naar het oordeel van het bestuur nodig is, de vernieuwing van het maatschappelijk leven op sociaaleconomisch, politiek en cultureel terrein, in het kader van een democratische Nederlandse rechtsstaat, waarin de mensenrechten worden geëerbiedigd.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het bevorderen van onafhankelijke journalistiek/waarheidsvinding, gericht op brede lagen van de bevolking en ontplooiing van het maatschappelijk leven in een democratisch staatbestel in de drie noordelijke provincies. De inhoud van de producten dient gebaseerd te zijn op een grote mate van pluriformiteit in politiek, sociaaleconomisch en cultureel opzicht. Onderdeel hiervan is ook het bevorderen (casu quo in stand houden) van een fijnmazig netwerk voor onafhankelijke journalistieke activiteiten/uitingen;
 • het tot ontwikkeling brengen en zo nodig zelf verwezenlijken van initiatieven;
 • het ondersteunen en stimuleren van sociaaleconomische en -culturele activiteiten;
 • het samenwerken met, het deelnemen in of het verlenen van steun aan organisaties, instellingen, bedrijven en personen die een doel nastreven soortgelijk als, of aanverwant aan het doel der stichting, waardoor in het kader van de doelstelling de structuur in Nederland wordt verbeterd;
 • al hetgeen verder tot het doel der stichting bevorderlijk kan zijn.
Historie

De oorlogsjaren

Je Maintiendrai was een illegale krant die in het voorjaar van 1943 ontstond uit een fusie van de illegale bladen Bulletin en B.C. Nieuws. Doel was het stimuleren van verzet en het leveren van een objectieve en zakelijke voorlichting met verantwoord commentaar. In tegenstelling tot de andere grote verzetskranten was Je Maintiendrai niet verbonden aan een bepaalde levensbeschouwelijke zuil. De redactie van Je Maintiendrai werd ook wel de JM-groep genoemd en werd gevormd door o.a. P.J. Schmidt, Geert Ruijgers, C. Vlot, J. Wüthrich, F. Oremus en K. Viehoff. Begin 1944 begon Je Maintiendrai nauw samen te werken met de groep rond het illegale blad Christofoor.

Bron: Nederland vecht door: Koninklijke Bibliotheek